Ako cvičiť doma, alebo čo to je mysore?

Dnes by som sa rada venovala prepojeniu domáceho cvičenia s cvičením pod vedením učiteľa. Veľa ľudí by chcelo cvičiť aj doma, či už preto, že nemajú možnosť vo svojom okolí chodiť na jogu, alebo majú radi svoje súkromie. Často krát ale nevedia, ako na to

Existuje množstvo jogových systémov a škôl, ja vám napíšem moje vnímanie z pohľadu ashtanga jogy, pretože každý systém má svoje špecifiká, preto by som to nerada generalizovala. Nech ide však o akúkoľvek jogu, myslím si, že bez toho, aby ste navštívili aspoň niekoľko hodín jogy priamo pod vedením nejakého učiteľa, nedá sa doma joga praktizovať. Fyzické cvičenie ashtanga jogy pozostáva z praktizovania asán v logickom poradí a v sériách. Týchto sérií je niekoľko a neučia sa cvičiť podľa toho, na ktorú máme práve náladu, ale postupne, pod dozorom učiteľa. Dokonca ani pozície si nevyberáme z danej série len tak, ktoré sa nám páčia, alebo nepáčia. Niekedy sa môže zdať, že niektoré pozície sú krkolomné, ale v systéme ashtanga jogy sa na niektoré pozície pripravujeme naozaj dlhé mesiace, ba až roky, takže často krát niektoré vyjadrenia o ashtanga joge sú akoby vytrhnuté z kontextu.

 

Domácea jogová prax 

Obsah týchto sérií sa v zásade nemení, samozrejme to neznamená, že pre konkrétneho cvičiaceho sa pri nejakých zdravotných obmedzeniach nemôže niečo obmeniť, nahradiť. Ja osobne si myslím, že ashtanga joga je jedna z najprispôsobivejších systémov na široké spektrum zdravotných obmedzení a preto je pre každého. Základ a najmä podstata série ostáva vždy rovnaká. A to je podľa mňa základný kameň, na ktorom sa dá stavať práve domáce cvičenie, alebo to nazvime domáca jogová prax. Je to tá nemennosť, stálosť. Ak je niečo pevne dané, dá sa to naučiť, zautomatizovať, aj pre niekoho, kto neabsolvoval práve učiteľský seminár. A keď si niečo zautomatizujeme, vieme tú našu dennú prax preniesť z jogového štúdia aj domov. Chcem tým povedať, že jedna z výhod tohto jogového systému je v tom, že daná séria je nemenná a preto, ak sa rozhodnete cvičiť aj doma, nemusíte si sami zostavovať zostavy asán, loviť v pamäti, čo ste to naposledy cvičili na tej hodine, prípadne pozerať videá a podobne. Bolo by to síce fyzické cvičenie ale nie joga.

Mysore 

Úplne ideálna kombinácia je skombinovať raz za čas hodinu ashtanga jogy v štúdiu a potom napríklad viac dní si udržiavať domácu jogovú prax. Hodiny v štúdiou, konkrétne Mysore štýl, sú určené aj na to, aby sme sa technicky dobre naučili sériu asán. Zdôrazňujem slovo technicky, pretože nejde o estetickú záležitosť, ale o to, aby sme sa naučili pozície nám šité na mieru, tak, aby sme brali do úvahy naše proporcie, zdravotné alebo iné obmedzenia. Toto sa doma zvládnuť nedá, bez učiteľa.

Na hodinách Mysoru sa učíte postupne pozíciu po pozícii pod vedením učiteľa a snažíte sa si to aspoň trochu zapamätať, aby ste mohli doma praktizovať. A možno sa ani nesnažíte, o to pomalšie sa vám pozície a prechody medzi nimi zautomatizovávajú.  Každý to máme inak. Po pár mesiacoch sa dokážete naučiť možno aj celú sériu, opäť pripomínam, technicky. Čiže si pamätáte všetky pozície, prechody medzi nimi, dychy a podobne. A dolaďujete to potom celý život:) Cieľ teda nie je dosiahnuť poslednú pozíciu série s tým, že si myslíme, že ju celú vieme a chceme ísť na druhú sériu. Tu sa to práve celé začína, praktizovaním sa začneme k joge približovať. Na Mysore je teda dobré zavítať aj po tom, ako nadobudnete pocit, že už „viete“ celú sériu a možno najmä práve vtedy.

Môže sa stať, že aj pri snahe praktizovať doma fyzickú jogovú prax, vám to jednoducho nepôjde. Je mnoho faktorov, ktoré dokážu doma vyrušovať a nie hneď to ide, odpútať sa od tohto všetkého okolitého. Často krát to bývajú aj naši blízki, pri ktorých sa cvičiť nedá, či už deti, vešajúce sa vám okolo krku, alebo hučiaci futbal z obývačky. A aj kvôli tomuto zvykneme chodiť na Mysore hodiny aj napriek tomu, že sme už relatívne dosť sebestační, čo sa týka technického prevedenia sérií.

Hodiny Mysore majú zvláštnu atmosféru, napriek tomu, že tam býva mierna vrava, ľudia sa tam rozprávajú, každý dýcha inak, robí niečo iné. Máte ale pocit, že každý je na nejakej rovnakej vlne. A najmä máte priestor iba sami pre seba. Na hodinách sa vám dostane zväčša pozornosti. Váš učiteľ, ak je potrebné, vám poskytne dopomoci alebo rady k pozíciám. Podľa môjho pozorovania, najviac sa na tieto hodiny Mysore tešia mamičky na materskej. Tie keby mohli, sú tam každé ráno, aby mali pre seba tú hodinku až hodinku a pol.

Vedená hodina ashtanga jogy 

Z času na čas je fajn prísť aj napriek tomu, že máte vlastnú jogovú (domácu) prax, nie len na Mysore, ale aj na vedenú hodinu, kde učiteľ doslovne vedie celú skupinu cvičiacich v jednom tempe. Pre niekoho, kto už je zvyknutý na svoju prax, sa môže javiť nutnosť prispôsobiť sa tempu niekoho iného (učiteľa), náročné. Táto hodina teda uberie z komfortu, ale jej pôvodný účel je ten, že na tejto hodine si v hlave opakujete pozície, prechody medzi nimi alebo si ich len potvrdzujete, či ich aj doma robíte správne (technicky). Často krát sa mylne vníma účel tejto vedenej hodiny, pretože ľudia si myslia, že ak nevedia celú sériu, nemôžu ísť na Mysore a musia chodiť najprv na vedené hodiny. Opak je pravdou, na Mysore sa učíme od začiatku, aj niekto, kto v živote nemal s jogou nič spoločné a na vedené hodiny si to chodia zopakovať.

Vedená hodina ashtanga jogy 

Takým pre verejnosť prijateľnejším „hybridom“ je vedená hodina skrátenej prvej série, ktorá je určená pre všetky typy cvičiacich, t.j. aj pre tých, čo si udržiavajú svoju prax a chcú si zopakovať vinyásu, pozície skrátenej krátkej série, pretože možno ešte ani domácu prax nemajú takú rozsiahlu (keďže táto skrátená séria je ľahšia ako celá séria) alebo pre tých, ktorí jednoducho na tento systém učenia sa (Mysore štýlom) ešte neprišli na chuť a jednoducho sa chcú zatiaľ iba nechať „odviesť“ hodinou.

Tí, ktorí sa chcú nechať odviesť hodinou, bez toho, aby zapájali do toho hlavu, sa často krát vyjadrujú v tom duchu, že oni "chcú na hodine vypnúť". Toto viem pochopiť, pretože z krátkodobého hľadiska to môže na oko vyzerať, že vypli. Niekomu to navyše aj stačí, čo je úplne v poriadku. To pravé odreagovanie sa, niekto to môže nazvať relax, meditácia, však naplno môže prísť práve vtedy, keď budeme schopní odpútať našu pozornosť od vonkajších javov. A tými vonkajšími faktormi sú práve to, že sledujeme, čo rozpráva učiteľ, prípadne sledujeme, ako sám učiteľ predvádza jogu, zaoberáme sa hudbou, vôňou vonných tyčiniek a podobne.

 Ashtanga joga

Práve filozofia ashtanga jogy tkvie aj v tom, že pozornosť je potrebné odpútať od toho vonkajšieho. Preto učiteľ na hodine tejto jogy nikdy necvičí, aby nebral pozornosť žiakov, a ak aj cvičí, ide skôr o špecifické kurzy. Často sa ma cvičiaci pýtajú, že ale ako majú vypnúť, keď sa musia na Mysore učiť pozície podľa presného poradia, pamätať si prechod a dychy medzi nimi, stále myslieť na hrudné dýchanie a ešte pritom mať stále stiahnuté brucho a držať panvové dno. Nuž, ono nikto nepovedal, že cesta k tej skutočnej joge je krátka a ľahká. Joga sa nedá naučiť za mesiac alebo jeden absolvovaný kurz. Joga je cesta:)

 

Denná prax 

 Článok si môžete pozrieť aj na KAMzaKRASOU.sk, kde publikujem svoje články   


Spať na Články