O mne

Čomu sa venujem?

Precvičujem ashtanga jogu a power jogu, aj keď v súčasnosti mám menšiu prestávku kvôli materskej dovolenke. Učeniu sa venujem od roku 2011 a som držiteľkou certifikátov na oba štýly uvedených jog, zároveň aj na cvičenie jogy s tehotnými a ďalších iných doplnkových certifikátov v oblasti jogy. Naďalej sa vzdelávam v tejto oblasti rôznymi doplnkovými vzdelávacími školeniami. 

Čo je power joga a ashtanga joga?

Učím oba tieto jogové štýly, aj keď sú veľmi odlišné. Snažím sa zachovať každej hodine, vedenej v danom štýle, svoju osobitosť a zákonitosti.

Ashtanga joga je tradičná joga, má svoju históriu a tradície, ktoré sa snažím dodržiavať aj na hodine. Zároveň je to celistvý jogový systém, ktorý je mne osobne zo všetkých najbližší. Ashtanga jogu považujem za veľmi terapeutickú, čo však neznamená, že bude menej náročná, ako power joga. Ashtanga joga sa cvičí buď na vedenej hodine alebo na hodine v štýle Mysore. O rozdieloch medzi týmito dvoma hodinami si môžete prečítať tu. Ide o dynamický štýl jogy. V súčasnosti precvičujem vedené hodiny prvej série a aj Mysore štýl. Hodina je prevedená tradičným spôsobom a teda učiteľ na nej necvičí z  viacerých, najmä praktických dôvodov.

O Ashtanga joge si môžete prečítať tu a o miestach, kde ju precvičujem tu

Power joga je taktiež dynamická joga, zameraná na uvoľnenie, posilnenie a relaxáciu celého tela a celkovú regeneráciu. Na tejto hodine síce inštruktor zväčša necvičí, ale ak je to potrebné (podľa úrovne cvičiacich), pozíciu názorne náznakom popri samotnom slovnom popise aj predvedie. Na tejto hodine si zacvičíte aj v sprievode príjemnej hudby:)

Tieto dva jogové systémy sú odlišné, najmä v prevedení hodiny. Preto ani veľmi nechcem porovnávať tieto dva systémy, každý je jedinečný. Jednoducho si treba vyskúšať, čo komu vyhovuje:)

Mária Bothová 

Ako som sa dostala k joge? 

K joge som sa dostala niekedy na vysokej škole, kedy som hodiny navštevovala skôr sporadicky, v rámci spoločných aktivít s kamarátkami, ako doplnok k mojim ďalším športovým aktivitám.  Jeden kamarátsky podnet urobiť si kurz pre inštruktorov power jogy však úplne zmenil moje ďalšie aktivity a joga pomaly, vlastne dosť rýchlo, spôsobila, že práve tie ďalšie športové aktivity sa stali doplnkom k mojej joge. Toto sa začalo diať na jar 2011.

V joge som našla komplexne všetky aspekty toho, čo ma predtým napĺňalo vo viacerých aktivitách, nehovoriac o mnohých ďalších benefitoch. Hneď v lete 2011 som začala aj precvičovať hodiny power jogy. Priebežne som si robila rôzne doplnkové vzdelávania k power joge, a kurz pre inštruktorov jogy pre tehotné. Popri mojom precvičovaní som samozrejme navštevovala aj hodiny iných učiteľov a výrazne ma zaujala práve ashtanga joga. V lete 2012 som získala certifikát pre učiteľov prvej série ashtanga jogy (100 hodín), ktorý som si o rok neskôr zopakovala. Ashtanga jogu považujem za celoživotné štúdium, takže týmto vzdelávaním som určite neskončila. Okrem power jogy som začala precvičovať aj ashtanga jogu. V roku 2014 mi bol pridelený titul RYT 200 (Registrated Yoga Teacher). V súčasnosti som držiteľom štyroch certifikátov pre učiteľov prvej a druhej série ashtanga jogy (400 hodín).  

 

RYT 200 

RYT%20druh%C3%A1%20s%C3%A9ria%20ashtanga%20jogy  

  

Ďakujem môjmu učiteľovi Jarkovi Pávekovi za jeho vedomosti a ochotu sa o ne deliť.