Jogová pozícia Tadasana

Vo svojich článkoch sa venujem aj samotným jogovým pozíciám. Ako prvú pozíciu som si vybrala pozíciu hory-tadasana alebo samasthiti, pretože ide o jednu zo základných pozícií v joge. Toto slovo je v jazyku sanskrit (starý indický jazyk) a je zložené z dvoch slov, tada (hora) a asana (pozícia).

Slovo asana sa nachádza vo väčšine sanskritských názvoch pozícii.

Na prvý pohľad by sa zdalo, že o tejto pozícii a jej prevedení ani veľmi nie je čo písať. Samozrejme, opak je pravdou:). V pozícii hory je veľa malých, ale podstatných detailov, ktoré by sme si mali uvedomiť, najmä ak máme chvíľku času v nej zotrvať. Počas hodiny jogy v nej zvykneme ostať iba chvíľku, keďže je to jedna z pozícií dynamickej sekvencie, t.j. pozdravu slnku alebo iných. Kludne sa jej však môžeme venovať aj samostatne, napríklad doma, kde ju môžeme viac precítiť.

 

 Tadasana/ Samastitihi 

V hore máme chodidlá pri sebe, t.j. palce a päty sú pri sebe. Aby sme stáli v pozícii pevne, sústredíme sa na tri oporné body v chodidlách, stred piet, palce a malíčky. Všetky tieto body pevne zatláčame do podložky, čím sa nám jemne nadvihne klenba chodidla. V prípade, že máte ploché nohy, alebo nohy mierne do “x”, je práve táto časť pozície pre vás významná. Môžete si dvíhanie klenby vizualizovať predstavou, že dvíhate prstami na nohách servítku zo zeme. V pozícii teda nemáme chodidlá iba tak voľne položené, ale aktívne tlačíme na spomenuté body a jemne dvíhame klenbu chodidla hore. V prípade, že neviete udržať v pozícii stabilitu, chodidlá dáte od seba na potrebnú vzdialenosť, avšak chodidlá sú v približne rovnobežne, najmä nesmerujú do strán.

Celý článok si môžete pozrieť na stránke, kde publikujem svoje články.    

 

 


Spať na Články