Ako si správne vybrať hodinu ashtanga jogy?

V poslednom článku som písala o tom, prečo navštíviť hodinu ashtanga jogy osobne v nejakom štúdiu, a prečo sa ju neučiť z videí na internete. Dnes by som rada popísala to, ako a podľa čoho si vybrať pre nás najvhodnejší typ hodiny ashtanga jogy.

Zväčša nájdete štyri základné typy hodín, medzi ktorými si môžete vybrať. Ide o vedenú hodinu skrátenej prvej série ashtanga jogy, vedenú hodinu celej prvej série ashtanga jogy, Mysore hodinu alebo kurz. Pokúsim sa opísať, čo môžete očakávať od uvedených hodín a pre koho je ktorý typ najvhodnejší. 

Yoga Maya 

Mysore hodina

Ako som už spomínala, pre začiatočníka je najideálnejšie začať s Mysore štýlom. Hodina vyzerá tak, že najmä netrvá hodinu, ako by asi väčšina očakávala. Aj toto býva dôvod, prečo niektorí už na ďalšiu hodinu neprídu, lebo veď predsa si zaplatili za 60 minút, tak prečo by mali po 40 minútach skončiť?

Keď niekto príde na Mysore prvý krát, učiteľ ho naučí technicky správne odcvičiť úvodné pozdravy slnku, s tým, že berie do úvahy individualitu cvičiaceho, ako aj jeho zdravotný stav a telesné danosti. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo je to ideálna hodina pre začiatočníka. Prvá hodina teda naozaj môže byť veľmi krátka, možno aj iba 30 minút, ale ak niekto začína s ashtangou, alebo najmä jogou všeobecne, myslím, že často krát mu dá zabrať aj tá polhodinka. Na ďalšej hodine mu učiteľ možno vysvetlí niekoľko ďalších pozícií. Niekto na Mysore hodine pobudne aj hodinku a pol.

Od tých, ktorí cvičia ashtanga jogu a majú záujem o to, aby z nej mali aspoň nejaké minimálne benefity, sa očakáva, že by mohli vykonávať svoju dennú jogovú prax aj doma. Aj v závislosti od toho, ako je na tom cvičiaci fyzicky a či si pamätá to, čo sa naposledy naučil na hodine, mu pridá učiteľ na ďalšej hodine ďalšie, nové pozície a takto sa postupne naučí celú sériu cvikov.

Nie je cieľom za mesiac odcvičiť celú sériu bez toho, aby sme si nepamätali postupnosti medzi jednotlivými pozíciami väčšiny tejto série. Tu začnú cvičiaci vnímať ten veľký rozdiel medzi väčšinou hodín iných systémov jog, prípadne vedenou hodinou ashtanga jogy, ktoré rozoberiem ešte podrobnejšie. Na Mysore hodine vás totiž nikto nevedie tým spôsobom, že cvičí pred vami na podložke a vy po ňom opakujete. Cvičíte sám za seba, učiteľ dokonca ani necvičí, ale slovne vám popisuje, čo máte robiť a napráva vás v pozícii, alebo vám v nej dopomáha. A vy sa snažíte si to zapamätať, aby ste si to mohli odcvičiť aj doma a aby ste sa na ďalšej hodine mohli posunúť trochu ďalej. Veľa ľudí si myslí, že ak zvládne technicky celú sériu cvikov, že tým sa to končí. Niekto to začne vnímať ako stereotyp, niekto práve teraz začne sa do toho dostávať hlbšie a spoznávať svoje telo viac a viac.

Mysore 

Na tejto hodine sa cvičiaci stretnú s naozaj mnohými dilemami. Prvou je to, že učiteľ necvičí. Je to aj preto, čo som spomínala, ale aj preto, že sám necvičí plynule celú zostavu cvikov, nie je zahriaty, nemôže dýchať tak, ako by mal, keďže rozpráva a teda by si sám mohol skôr uškodiť ako pomôcť. A najmä v systéme ashtanga jogy sa traduje učenie z učiteľa na žiaka a to platí aj tu, že učiteľ učí osobne žiaka slovne, prípadne svojimi rukami a nie predvádzaním pozícií. Predvádzanie pozícií som spomínala už minule. Tak ako nie je dobré, čo sa týka ashtanga jogy, učiť sa podľa videí na internete, tak to nie je vhodné ani priamo na hodine. Takú hodinu ashtanga jogy ale zrejme ani nenájdete, kde by učiteľ predcvičoval cviky. Ashtanga je veľmi individuálne cvičenie, každý má iné proporcie a zdravotný stav a preto nie je naozaj to podstatné presne napodobniť učiteľa. Navyše pohľad pri cvičení ashtanga jogy smeruje na konkrétne dané miesta a nie na učiteľa.

Ďalší problém, ktorí môžu cvičiaci na hodine Mysore vnímať je to, že musia čakať. V rámci jednej hodiny sa stretnú v miestnosti ľudia rôznych úrovní. Stane sa, že príde jeden pokročilejší a napríklad šiesti začiatočníci, každý vie možno o pozíciu menej, či viac. Začiatočníci vyžadujú viac pozornosti a preto sa pri jednom začiatočníkovi zastaví učiteľ na až niekoľko minút. Zatiaľ ale čaká na svojej jogamatke ďalší začiatočník, ktorí tiež potrebuje poradiť. A teda musí čakať, kým učiteľ dovysvetľuje pozície tomu prvému. A tak ďalej. Aj toto môže spôsobiť, že cvičiaceho to prestane baviť.

Ako ďalší problém vnímajú cvičiaci to, že sa vôbec musia niečo naučiť (aj keď teda nemusia, nikto ich nebude do ničoho nútiť, ani skúšať) alebo niečo si pamätať. Často krát počujem, že „Ale veď ja som si sem prišiel oddýchnuť, vypnúť, a zrelaxujem iba vtedy, ak po niekom môžem opakovať, nie sa tu niečo učiť“. Mnoho z nich jednoducho už nepríde na hodinu. Bohužiaľ, ako v živote, aj tu z časti platí, že bez práce nie sú koláče. To, aby sme sa cítili lepšie a prípadne dospeli aj nejakým spôsobom k účinkom jogy, tiež nejde hneď a v ashtange sa považuje za cestu aj k meditácií práve samotné fyzické cvičenie. Cez pohyb a tým, že si ho zautomatizujeme a tým, že v ňom vieme odpútať pozornosť od rôznych vonkajších faktorov, sa vieme lepšie zamerať na svoje vnútro a objavovať nové veci, pocity, vnímania. Čiže najprv nás to samozrejme stojí nejaké úsilie, ale neskôr z toho vieme vyťažiť viac, ako možno pri tej prvoplánovej relaxácii, za ktorú považujeme napodobňovanie učiteľa, sviečky naokolo, príjemnú hudbu a podobne. Opäť zdôrazňujem, že píšem o systéme ashtanga jogy, nehodnotím žiadne iné jogové systémy.

Mysore hodina je výborná aj pre tých, ktorí už cvičia druhú alebo ďalšie série. Zatiaľ sú u nás na Slovensku skôr sporadicky vedené hodiny iných sérií, ako prvej série.

Ashtanga joga 

Vedená hodina celej prvej série ashtanga jogy

Táto hodina sa volá vedená preto, lebo ju vedie učiteľ a to všetkých naraz svojimi slovnými pokynmi. Opäť, na tejto hodine nenájdete inštruktora, ktorí by vám predcvičoval a vy by ste po ňom mohli opakovať. V praxi to vyzerá tak, že učiteľ odrozpráva všetky pozície prvej série aj s počítaním dychov prislúchajúcich k daným pozíciám a vy podľa toho cvičíte. Počítanie dychov znamená to, že vám odpočítava, koľko celých dychov zotrváte v danej pozícii. Hodina je vhodná najmä pre tých, ktorí poznajú celú sériu z už spomenutej hodiny Mysore, ale potrebujú si z času na čas zopakovať postupnosti pozícií, alebo prechody medzi samotnými pozíciami. Táto hodina sa odporúča teda aj tým, ktorí chodia iba na Mysore. Nevýhodou tejto hodiny je to, že učiteľ vedie cvičiacich v jednom „takte“, čiže dych musia prispôsobiť tomu, ako učiteľ počíta. Na Mysore zväčša každý cvičí nie len podľa vlastných fyzických daností a zdravotného stavu, ale aj podľa vlastného dychu, čo je veľká ďalšia výhoda Mysore hodiny. Tu sa cvičiaci musí prispôsobiť, čo ale raz zas čas pre niekoho, kto cvičí pravidelne Mysore, nie je až taká záťaž. Problém by to mohol byť pre niekoho, kto práve s ashtanga jogou začal a ešte mu robí problém správne dýchať aj na bežnej hodine Mysore. Táto hodina by mohla byť pre neho miernym utrpením, preto sa zrejme kvôli komerčnejším dôvodom vymyslela vedená hodina skrátenej prvej série.

Vedená hodina 

Vedená hodina skrátenej prvej série ashtanga jogy 

Na vedenú hodinu skrátenej prvej série môžu prísť napríklad tí, pre ktorých je ešte vedená hodina celej série píliš náročná a napríklad chodia na Mysore, len aj v rámci Mysore ešte nemajú zvládnutých toľko pozícií. Ďalej je táto hodina vhodná pre tých, ktorí sa ashtange až tak veľmi nevenujú a považujú ju skôr ako taký doplnok možno k nejakým iným športom a nepotrebujú sa dostať tak do hĺbky, ako tí, ktorí sa rozhodli pre Mysore. Všeobecne, vedené hodiny iných sérií, ako prvej série, sú u nás zatiaľ sporadické, skôr sa za cieľom učenia sa ďalších sérií praktizuje Mysore štýl.

Kurz 

Jednou z možností je aj kurz. Buď sa na ňom učí skrátená séria alebo celá. Spôsob učenia je podobný tomu, ako na Mysore, s tým, že je spolu vedená celá skupinka cvičiacich naraz. Na týchto kurzoch sa zväčša stretnú cvičiaci, ktorí sa chcú viac dozvedieť o ashtange, samotných pozíciách a po skončení kurzu je už iba na nich, ako sa tomu budú venovať ďalej, či sa budú posúvať ďalej na Mysore hodinách, alebo či im bude stačiť si niekedy prísť zacvičiť na vedenú hodinu. Na kurze sú väčšinou technicky popísané pozície a samotné prechody medzi nimi, ich účinky a prevedenie pri rôznych telesných a zdravotných obmedzeniach, avšak je to skôr taký koncentrovaný návod pre cvičiacich, ako cvičiť po skončení kurzu. Učiteľ je tu iba na to, aby poskytol žiakovi to 1% teórie a zvyšných 99% je už na žiakovi.

Kurz 

 

 Článok si môžete pozrieť aj na KAMzaKRASOU.sk, kde publikujem svoje články  


Spať na Články