Doplňte si denné cvičenie o Pozdrav slnku B

Pozdrav slnku je sekvencia konkrétnych, po sebe idúcich pozícií. Väčšina systémov jogy považuje práve pozdrav slnku za základ a najmä za prípravu každého fyzického cvičenia jogy, kedy sa naše telo dostatočne zahreje.

Ak by ste aj ďalej necvičili ďalšie jogové pozície, pozdravy slnku môžete považovať za dostačujúce denné minimum.

Postupne sme sa naučili Pozdrav slnku A/Suryanamaskar A (pre začiatočníkov a pre pokročilých) a teraz sa naučíme Pozdrav slnku B/Suryanamaskar B. Tieto dva druhy pozdravov slnku nám postačia ako denné minimum, ideálne je zacvičiť si denne Pozdrav slnku A 5x a Pozdrav slnku B 3x.  

 

 Pozdrav slnku B 

Tento pozdrav slnku (Pozdrav slnku B/Suryanamaskar B), ktorému sa budem dnes venovať, zaraďujem do cvičenia pre všetky úrovne cvičiacich, s tým, že pri začiatočníkoch si vieme zalternovať niektoré ťažšie pozície, ku ktorým sa dostanem aj neskôr. Tento pozdrav slnku je náročnejší aj na dych, preto spočiatku kludne dýchajte tak, ako potrebujete a časom budete vedieť napasovať pozície do dychu tak, ako uvádzam pri konkrétnych pozíciách. Zdôrazňujem fakt, že snažíme sa napasovať pozície do dychu, nie dych do pozícii, čo sa samozrejme nedá plnohodnotne aplikovať na vedených hodinách, kde sa cvičí jednotne na "povel" inštruktora. V prípade nejakých obmedzení sa môžete inšpirovať TU a zľahčiť si pozície. 

Zo začiatku môže byť pre začínajúcich náročné plynule zvládnuť samotné pozície a nehovoriac o dychu. Pri cvičení pozdravov slnku, ako aj všeobecne v joge, je dôležitý najmä dych. Preto, ak máme pocit, že nám nejdú pozície excelentne (o čo vlastne ani nejde, ak hovoríme o estetike), nezaťažujme sa tým. Oveľa dôležitejší je dych. Ak nestíhame robiť pozíciu po pozícii plynule, to znamená jedna pozícia je s nádychom a hneď druhá s výdychom, stačí, ak budeme iba zhlboka dýchať a nezadržiavať dych. Prípadne, ak sme doma a nie na vedenej hodine, cviky robíme tempom, ktoré nám vyhovuje. Časom sa naučíme napasovať jednu pozíciu do nádychu, alebo výdychu, prípadne plynulo prechádzať medzi nádychom a výdychom. Pri každej pozícii popisujem, či sa do nej ide s nádychom, alebo výdychom, čo samozrejme nie je náhodné. Pozície, ktoré sú predklonové sú zväčša robené s výdychom a záklonové s nádychom v rámci dynamického cvičenia, ktorým pozdrav slnku je.

Pozícia Tadasana/ Samastitihi

  

Tadasana/Samastitihi máme chodidlá pri sebe. Kolená sú vystreté, pri sebe. Napriek tomu, že sú vystreté, nie sú extrémne zatlačené dozadu. Panvu podsadíme. V oblasti panvy vtiahneme svaly panvového dna, ktoré aktivujeme vtiahnutím oboch zvieračov, akoby sme chceli zastaviť potrebu ísť na toaletu. Chrbát držíme vzpriamený, chrbtica má prirodzené zakrivenie. Lopatky ťaháme k sebe, ramená smerom dole a dozadu. Stred hrudnej kosti jemne ťaháme vpred. Bradu mierne zatiahneme k hrudnej kosti a temeno hlavy ťaháme hore, čiže nie čelo. Keď však zatiahneme bradu k hrudníku, nepredkláňame hlavu vpred, ale jemne ju zatiahneme vzad. Ruky sú vedľa tela, vystreté a pevné. Prsty na rukách sú taktiež vystreté a pri sebe, nedotýkajú sa tela. Pohľad smeruje mierne pred seba do zeme (v power joge a niektorých iných systémoch jogy sa zaužíva aj pozícia rúk, kedy sú dlane spojené a opreté na hrudnej kosti, s uvoľnenými lakťami). 

Celý článok si môžete pozrieť na stránke, kde publikujem svoje články.   

 


Spať na Články