Tipy na vytvarovanie a posilnenie rúk jogou - 2

Pre tých, ktorým za zdali moje cviky z prvého príspevku veľmi jednoduché a chceli by spevniť ruky do krátkych tričiek, ponúkam ďalšiu sadu cvikov. Prvú sériu cvikov nájdete TU.

Predchádzajúce cviky sa od tých, o ktorých budem písať dnes, líšia tým, že nezaťažujeme ruky celou váhou tela, k čomu nám dopomáhajú kolená položené na zemi. V dnešnej ťažšej sérii sa už kolená nebudú dotýkať zeme, čo nám robí cvičenie náročnejšie.

Posilnenie rúk pre začiatočníkov 

Pozdrav slnku je akoby stavebným kameňom cvičenia jogy, či už ashtanga jogy, power jogy a väčšiny ostatných jogových systémov. Má mnoho podôb a aj v rámci daného jogového systému sa dá alternovať podľa úrovne cvičiacich. Práve táto séria cvikov, o ktorej vám píšem, tvorí časť pozdravu slnku, v prípade, že cvičiaci už nadobudol určitú silu, napríklad vďaka cvikom, o ktorých som písala minule. 

Pozdrav slnku A pre začiatočníkov 

Posilňuje vnútornú časť rúk, najmä v oblasti tricepsov. Tieto cviky sa dajú však cvičiť aj samostatne v „instantnej podobe“ alebo v prípade, že nepoznáme samotný pozdrav slnku. Pri pravidelnom cvičení dokážu ruky veľmi rýchlo spevnieť. V ďalšom článku rozoberám aj samotný pozdrav slnku so zahrnutím práve tejto série cvikov. Pozdrav slnku s ľahšou alternatívou, vhodnou pre začiatočníkov, si môžete pozrieť TU

Fázy cvičenia

Utthita Chaturanga Dandasana 

Začíname z pozície Uttihita Chaturanga Dandasana, kedy máme dlane a špičky chodidiel na podložke. Dlane sú od seba vzdialené na šírku ramien, chodidlá na šírku bokov. Je dôležité, aby boli dlane opticky presne (kolmo) pod vašimi ramenami, nie viac vpredu. Prsty na dlaniach sú od seba roztiahnuté čo najďalej, pevne ich zatláčame každým článkom do podložky, ako aj samotné dlane

Prechádzame k samotnej posilňovacej fáze. Klesáme celým telom tesne nad podložku do pozície Chaturanga Dandasana, nepoložíme sa na zem. Cieľ pozície je dostať oblasť pŕs medzi dlane a teda ramená niekde nad dlane, t.j. približne v rovnakej výške aj stehná a kolená. Chrbát je prirodzene vystretý, čiže zbytočne neprehýbame driekovú oblasť chrbta. Počas celej doby cvičenia sa snažíme aktívne zapájať svaly panvového dna, čiže vťahovať dnu zvierače. Taktiež je prospešné mierne vtiahnuť bruško dnu. 

Celý článok si môžete pozrieť na stránke, kde publikujem svoje články.

 


Spať na Články